Regulamin

1. Na terenie obiektu mogą przebywać osoby, które opłaciły pobyt.
2. Do korzystania z naszych usług upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja.
3. Na poczet rezerwacji należy uiścić opłatę. Wysokość opłaty jest uzależniona od długości pobytu.
4. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu wcześniej poniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
5. Doba trwa od 16.00 w dniu przyjazdu do 11.00 w dniu wyjazdu.
6. Przebywanie na terenie obiektu bezwzględnie zobowiązuje do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych Gości oraz mieniu obiektu.
7. Formalności związane z meldunkiem i opłatą dokonuje się w dniu przyjazdu. Przy meldunku należy okazać się dokumentem ze zdjęciem oraz Kartą Rezerwacji.
8. Przy opłacie za pobyt pobierana jest kaucja zwrotna za ewentualne szkody powstałe w trakcie pobytu w wysokości równowartości 1 doby.
9. Pobieramy opłatę miejscową dla Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim w kwocie 2 zł osobodoba.
10. Umowa o najem domu nie wymaga formy pisemnej, potwierdzeniem jej zawarcia jest poniesienie opłaty na poczet rezerwacji. W przypadku rezygnacji z rezerwacji opłata nie podlega zwrotowi. Niestawienie się w pierwszej dobie rezerwacji jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy.
11. Z chwilą przyjęcia kluczy od domu zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za dom i jego wyposażenie.
12. Gość zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia przy zdaniu domu. Wykaz wyposażenia znajduje się w Informatorze wyłożonym w każdym domu.
13. Nie odpowiadamy za rzeczy zaginione w trakcie pobytu. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą spoczywa na wczasowiczu.
14. Na życzenie możemy udostępnić KOD do alarmu, jednakże w przypadku nieuzasadnionego wezwania opłatę za przyjazd grupy interwencyjnej zobowiązani są uiścić Goście.
15. Zabrania się grillowania i używania ognia poza miejscami wyznaczonymi.
16. W domach obowiązuje zakaz palenia papierosów, cygar, świeczek oraz ognia.
17. Gość zobowiązany jest dbać o czystość i porządek w zajmowanym domu oraz na terenie całego obiektu.
18. Śmieci z domów należy wyrzucać do przeznaczonych do tego kontenerów.
19. Gość zobowiązany jest do korzystania z urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i P.Poż.
20. Instrukcja BHP i P.Poż. jest wywieszona w miejscu widocznym.
21. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w każdym domu.
22. Zabrania się zamieniania lub przemieszczania sprzętów wchodzących w skład wyposażenia domu.
23. Na terenie obiektu znajdują się wyznaczone niestrzeżone miejsca parkingowe. Zabrania się parkowania w miejscach nie wyznaczonych i na terenie zielonym.
24. Kąpielisko jest niestrzeżone!!! Kąpiel tylko na własną odpowiedzialność.
25. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci przebywających pod opieką dorosłych.
26. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką osób dorosłych.
27. Zezwalamy na pobyt w Naszych domach zwierząt domowych – psów w liczbie 2 szt/dom. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania nieczystości oraz do zachowania należytej dbałości o to aby nie przeszkadzały innym Gościom w wypoczynku.
28. Wszystkie usterki zaistniałe w trakcie pobytu prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 504-254-045 lub 501-800-559.
29. Goście opuszczający dom zobowiązani są do pozostawienia go w takim stanie w jakim został on im przekazany.
30. W trakcie bądź też na koniec pobytu można skorzystać z usługi sprzątania, w cenie: Jędrek 1, Jędrek 2, Harnaś 5, Harnaś 6 – 300 zł, Biedronka 3, Biedronka 4 – 200 zł.
31. W trakcie pobytu można skorzystać ze zmiany pościeli za opłatą 50 zł za 1 komplet.
32. Uprzejmie prosimy gości o wyrzucenie śmieci, rozebranie pościeli i zostawienie domu we względnym porządku. W sytuacji pozostawienia domu w stanie znacznie odbiegającym od norm, może zostać naliczony koszt sprzątania zgodnie z cennikiem powyżej.
33. Za rzeczy pozostawione w domach nie odpowiadamy.